Nya produkter

Här presenterar vi nya produkter allteftersom de introduceras på marknaden

Vadsbo Transformatorer ställde ut på
Scanautomatic 2003

som hölls den 18 – 21 november på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi visade bl. a. följande:

  • Open-frame switchade spänningsaggregat för inbyggnad 5-150W, 5-48 Vdc stabiliserad
  • Plug-in nätaggregat 5-20 W, 5-24 Vdc
  • Växelriktare 150-1000 W, 12-24 Vdc till 230 Vac

 • Kapslade switchade spänningsaggregat 75-2400 W, 5-48 Vdc
 • Normkapslade switchade spänningsaggregat för DIN-skenemontage 15-60 W, 12-24 Vdc stabiliserad, även för batteriladdning
 • Switchade spänningsaggregat i ultrasmalt utförande, 22,5 mm
Vadsbo Transformatorer i samarbete med stor europeisk transformatortillverkare

Vadsbo Transformatorer har inlett samarbete med Trafomec Group. Trafomec Group är ny aktör inom bl.a. distributionstransformatorer på den skandinaviska marknaden. Gruppen som omfattar 10 operativa företag belägna i Schweiz och Italien utvecklar, tillverkar och säljer ett mycket brett program av ”high-tech” LV och MV transformatorer och reaktorer, torrisolerade och gjuthartsisolerade liksom magnetiska komponenter inom medelfrekvensområdet och täcker de flesta användningsområden inom stationär kraftelektronik, kraftomvandling och kraftdistribution, spårbundna och marina transportsystem liksom motståndssvetsning.

Tillverkningen omfattar transformatorer och reaktorer med

 • märkeffekt upp till 10 MVA
 • driftspänning upp till 36 kV
 • driftfrekvens upp till 20 kHz
 • kylmetoder: AN, AF, WF och WD
 • utföranden: Impregnering under vacuum och tryck(VPI-processer) liksom gjuthartsisolering av spolar

Trafomec som bildades 1980 har centraliserat sin marknadsföring till en gemensam marknads- och säljorganisation i Manno, Schweiz och räknar sedan flera år bland sina kunder företag som ABB, Alstom, Bombardier, Schneider, Siemens, General Electric, Chloride, Rockwell m. fl.

9 tillverkande företag ingår i gruppen med en total omsättning av över 400 miljoner kr, ca 400 anställda samt en total fabriksyta om ca 30 000 m2.

Gruppens kvalitetssystem är certifierat enligt ISO9001. Isoleringssystemet i klass H upp till 600 V är certifierat av UL sedan 1992. I Sverige representeras Trafomec Group av Vadsbo Transformatorer ab, Göteborg.

Världens minsta HF-don, 1×4-24 W

Vi kan nu presentera världens minsta HF-don MINI-Compact med beteckningen BCC för friliggande bruk eller inbyggnad i lysrörsarmaturer för T8, T5, TC-S/E, TC-D/E, TC-DD, TC-T/E, TC-L, TC-F och T-R lysrör i effekter från 1×4 till 1×24 W. MINI-Compact har dimensionerna 70x40x19 mm vilket innebär att donet är mindre än Nokias 3310 mobiltelefon.

Användning

MINI-Compact är utvecklad för att med sitt nätta format kunna ersätta mekaniska reaktorer vid inbyggnad i HF-armaturer med effekterna 1×4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, och 24 W och är även godkänd för friliggande bruk.

Egenskaper

MINI-Compact som har skyddsklass I har följande egenskaper

  • hög pålitlighet
  • varmstart
  • Multipowerfunktion vilket innebär att ett don passar flera lamptyper såsom kompaktlysrör, TC-, T5-, T8- lysrör etc och flera olika effekter.
  • säkerhetsavstängning s.k. cut-off
  • automatisk omprogramering från T8 till T5.
  • primärspänning AC eller DC vilket innebär att den kan

användas även i nödbelysningsinstallationer.

 • överspänningsskydd upp till 350 V vilket innebär att problemet med flera släckta armaturer på samma slinga som en följd av transienter kraftigt reduceras.
 • Ta-temperaturer från -10 till +60 grader vilket höjer säkerheten och effektiviteten hos armaturerna.
 • Automatisk återaktivering efter lysrörsbyte.
 • utrustad med skydd mot
  urkopplad lampa
  felaktig lampa
  förbrukad lampa
 • isoleringsklass IP 20
 • tillverkad enligt EN 60928 och 60929

Switchade spänningsaggregat

Likriktartransformatorer och linjära aggregat ersätts mer och mer av switchade spänningsaggregat som till en högre kostnad ger flera fördelar i form av lägre vikt, högre effektivitet, mindre värmeförluster och bättre regleringsegenskaper. Verkningsgraden för linjära likriktartransformatorer ligger normalt mellan 40-60% medan för switchade nätaggregat verkningsgrader om 80-85 % är vanliga. Till detta kommer att switchade nätaggregat tillåter stora variationer i inspänningen.

Användning

Switchade spänningsaggregat används för att förse anläggningar inom elektrisk automationsteknik med den nödvändiga DC-spänningen och för strömförsörjning till industriella applikationer där högre omgivningstemperatur ställer krav på maximal verkningsgrad och minimal värmeförlust. Användandet av spänningsaggregat med utgångsspänning 24 VDC möjliggör byggande av s.k. skyddsinstallationer PELV(Protection Extra Low Voltage) enligt NFC 12-201 och IEC 364-4-43).

Switchade spänningsaggregat förekommer i ett stort antal typer och kan indelas i grupper med i huvudsak följande kännetecken

  1. Spänningsaggregat för allmänna industriella applikationer i låg-, och medeleffektområdet, 12-240 W, 12-24 VDC. Extremt kompakta och mycket enkla att installera. Hit räknas aggregat med 22,5 mm bredd (Vadsbo INS-serien) som med fördel används i små skåp där utrymmet är begränsat.
  1. Spänningsaggregat för industriella och allmänna nät på platser som är känsliga för nätstörningar. Försedda med filter för att klara kraven även i boende och kontorsmiljö. ( Vadsbo DR-och CS-serien)
 1. Spänningsaggregat för högre laster mellan 240-480 W(Vadsbo CS-serien) eller högre.

Tre nya serier switchade spänningsaggregat

Vadsbo Transformatorer ab introducerar nu ett nytt program av switchade spänningsaggregat som täcker ovan nämnda A, B och C grupper i samarbete med framstående europeiska tillverkare av strömförsörjningsaggregat som bygger på den nyaste beprövade och tillförlitliga switchtekniken och som är avsedda för.

 • montering i normskåp enligt DIN 43880 eller automatskåp
 • DIN-skene montage, 35 mm
 • effekter från 25 W – 480 W
 • 85-264 VAC eller 120-370 VDC//5-12-15-24-48 VDC
 • stabiliserad likspänning

Egenskaper

Vadsbos nya serier av spänningsaggregat ligger i framkant av teknikfronten och kännetecknas av

  • hög verkningsgrad
  • hög tillförlitlighet
  • små dimensioner anpassade till montering i automatskåp och på DIN-skena
  • autorange-ingång, vilket innebär automatisk avkänning av ansluten spänning
  • justerbar utspänning upp till +17 % för kompensation av spänningsfall fram till lasten
  • försedda med PFC(Power Factor Controller) vid behov
  • effektreserv motsvarande 20-25 % vid + 45 grader Ta jämfört med + 60 grader Ta
  • skydd vid kortslutning, överbelastning, övertemperatur, överspänning och 0-last
  • bättre hålltid, vilket är den tid aggregatet kan leverera ex.vis 24 Vdc och maxström primärspänning.

Medför att utspänningen inte sjunker om man tappar delar av en sinusvåg.

 • hög EMC-kvalitet, vilket innebär att de kan användas såväl på kontor, som i bostäder och inom industrin.
 • med möjlighet till parallellanslutning av laster.

HF-don för lysrörsarmaturer

Sverige är enligt Energimyndigheten det land som har tagit till sig HF-tekniken snabbast i Europa. Svenska armaturtillverkare har skaffat sig ett försprång vilket givit möjligheter till export. Teknikutvecklingen på området HF-don går hela tiden snabbt och har gjort det möjligt att utveckla lysrörsarmaturer med

 • större energieffektivitet
 • flimmerfritt ljus
 • större ljusutbyte
 • dimbarhet
 • säkerhetsavstängning s.k. cut-off
 • hög pålitlighet
 • varmstart

Den nya generationen HF-don med Multilampfunktion

Vi presenterar nu den nya generationen HF-don som utöver nämnda fördelar har följande egenskaper

 • Multilampfunktion (MLS)vilket innebär att ett don passar flera lamptyper såsom kompaktlysrör, TC-, T5-, T8-lysrör etc och flera olika effekter. HF-don med denna funktion identifierar själv automatiskt typ av lampa och effekt och driver var och en optimalt.
 • Automatisk omprogramering från T8 till T5
 • Primärspänning AC eller DC vilket innebär att de kan användas även i nödbelysningsinstallationer.
 • Överspänningsskydd upp till 350 V vilket innebär att problemet med flera släckta armaturer på samma slinga som en följd av transienter kraftigt reduceras.
 • Ta-temperaturer från -10 till +60 grader vilket höjer säkerheten och effektiviteten hos armaturerna.
 • Automatisk återaktivering efter lysrörsbyte
 • PFC(Power Factor Controller), vilket innebär att donet är utrustat med en krets som gör att den reaktiva kraften från nätet reduceras och Lambda-värdet närmar sig 1.

Vadsbos program av den nya generationen av HF-don täcker samtliga på marknaden förekommande lysrörstyper såsom kompaktlysrör, raka T5-, T8- och T2-rör liksom runda i FH (High Efficiency) och FQ (High Output) utförande och har ENEC-certifiering vilket innebär att byte till nytt HF-don i en äldre armatur kan göras utan omprovning.

Normkapslade skyddstransformatorer för DIN-skenemontage.
En komplett serie normkapslade transformatorer enligt DIN-43880 omfattande skyddstransformatorer med effekterna 12, 16, 24, 35, 48 samt 63 VA med 12-24 V sekundär spänning för DIN-skenemontage eller väggmontage.

Transformatorer för lysdioder/LED-armaturer.
Lysdioder är en relativt ny typ av ljuskälla för belysningsändamål. I lysdioden konverteras elektrisk energi till ljus utan värmeförluster.

Lysdiodutvecklingen har gått mot allt kortare våglängder, vilket innebär att numera även vitt ljus kan alstras och ljusutbytet kunnat höjas.

LED-armaturer drivs med likspänning oftast 10 Vdc eller 24 Vdc och förekommer företrädesvis i det lägre effektområdet upp till 20 W.

Som en följd av det ökande intresset för lysdioder presenterar Vadsbo nu två serier transformatorer för lysdioder/LED-armaturer med effekterna 7, 10, 18 samt 20 W med 8, 10, 12, 24 respektive 28 V likspänning.
 

Elektronisk transformator 105 W med inbyggd tryckknappsdimmer för ljusreglering medelst en eller flera tryckknappar.

Dostransformator 50 W
Vadsbos Dostransformator Rund 60 har hittills med sin 53×18 mm varit marknadens minsta elektroniska transformator med alldimmerfunktion. Vi kompletterar nu vår serie Dostransformatorer 60, 70 och 105 W med Dostransformator 50 W, även den utrustad med alldimmerfunktion, som med sin 47×18 mm därmed är marknadens i särklass minsta elektroniska 50 W transformator.

Pico 60 W
Vadsbo har under det senaste året introducerat två serier Alldimmertransformatorer, Pro från 70-250 W för professionella användare, utrustade med funktioner såsom vidarekoppling på primärsidan, dubbla inspänningar mm samt Alldimmertransformatorer Eco från 60 till 105 W. Vi kompletterar nu vårt program med marknadens minsta Alldimmertransformator Pico 60 W med måtten 85x30x20.

Tryckknappsdimmers för ljusreglering medelst en eller flera tryckknappar.
 

Dostransformator som tack vare sin smidiga storlek passar för inbyggnad i apparatdosor/kopplingsdosor och belysningsarmaturer.

Multidimmer som klarar att dimra alla typer av transformatorer samt glödljus.

Skyddstransformatorer med 1-4 SELV-utgångar särskilt lämpad för utomhusbruk.

Alldimmer transformator som klarar att användas ihop med de flesta typer av dimmers.